Rāda objektus pēc birkām: neratnie nerātnie janu jāņu ligo līgo pantini pantiņi pa parami rieksti auga abolins jaunu ļaudis kllaudis nakti pulcejas pulcējās

Ceturtdiena, 16 Jūnijs 2011 19:28

Jāņu pantiņš (nerātnie) - pa diviem rieksti auga

Pa pārami rieksti auga,
Pa pārami āboliņis,
Pa pārami jauni ļaudis,
Jāņu nakti pulcējāsi.