Bēru līdzjūtības pantiņi (61)

Bēru pantiņi, teksti un dzejoļi, līdzjūtības izteikšana, izvadīšana pēdējā gaitā.
Vērtēt šo objektu
(9 balsis)

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma …

Vērtēt šo objektu
(9 balsis)

Tagad aukle - zeme cieta.
Šūpuļdziesmu dziedās nakts.
Bērniņ, Tavā dusas vietā
Mūsu saules mirdzums rakts.

Vērtēt šo objektu
(14 balsis)

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Vērtēt šo objektu
(9 balsis)

Dārznieks dzīvo tik ilgi, cik
ilgi viņa ābeles ābolus dod.

Vērtēt šo objektu
(12 balsis)

Vai, zemīte tev pietrūka
Smilšu gultā gulētāju,
Ka tu mani arī sauci
Zem savām velēnām.