Bēru līdzjūtības pantiņi (61)

Bēru pantiņi, teksti un dzejoļi, līdzjūtības izteikšana, izvadīšana pēdējā gaitā.
Vērtēt šo objektu
(10 balsis)

Un sāpes dvēselē kā melnas pelnu pārslas snieg.
Un smagas sakrājas, bet aprakdamas sagrūst.
Tik mēmi lūpas kliedz: par agru notika tas!

Vērtēt šo objektu
(4 balsis)

Šķitu savu māmuliņu
Madarās aizgājušu;
Nu atradu ganīdama
Zem zaļām velēnām.

Vērtēt šo objektu
(7 balsis)

Pasaki čalīti, kāpēc tas tā
Kāpēc par Tevi man jādomā?
Saule aust un pēc tam tumst
Mana sirds pēc Tevis skumst.

Vērtēt šo objektu
(8 balsis)

Tava mīļa māmulīte
Mūža miegu aizmigusi,
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.

Vērtēt šo objektu
(42 balsis)

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Vērtēt šo objektu
(14 balsis)

Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

Vērtēt šo objektu
(6 balsis)

Gan zināju tās dieniņas,
Kad bij’ ieti darbiņā.
To dieniņu nezināju,
Kad būs iet aizsaulē.

Vērtēt šo objektu
(5 balsis)

Kam, tētiņ, tālu gāji,
Kā saulīte norietēji?
Mums pietrūka mīļu vārdu,
Tava gudra padomiņa.

Vērtēt šo objektu
(8 balsis)

Smaidot mīli zēnu,
Smaidot skūpsti to,
Smaidot atņem sirdi,
Smaidot pamet to ..

Vērtēt šo objektu
(13 balsis)

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.

Vērtēt šo objektu
(16 balsis)

Un tā mēs aizejam – pēkšņi un pavisam
Bez ceļa atpakaļ. Smiltis klājas pāri visam.

Vērtēt šo objektu
(10 balsis)

Lēni, lēni, klusi, klusi
Nu Tu aizej dusēt, māt.
Rīta saule, mīļi vārdi
Nespēj Tevi modināt.

Vērtēt šo objektu
(7 balsis)

Mūžam saule, mūžam mēness,
Ne mūžam mūs tētiņis;
Noriet saule, uzlec mēness,
Mūs tētiņis nepārnāks.

Vērtēt šo objektu
(10 balsis)

Ir viena sirds, kas Tevi mīl,
Ir viena sirds, kas Tevi nespēj aizmirst.
Ir viena sirds, kas Tev var visu piedot.
Visdārgāko no dzīves ziedot.

Vērtēt šo objektu
(9 balsis)

Nenolaid galvu nespēkā,
Nenolaid rokas kad ir par grūtu.
Bez Tevis viss ir grūtāk,
bez Tevis vairs nepukst tā sirds.
Kaut reizēm dzīve ir grūta,
un sirdi sāk plosīt sāpes,
Tik nenolaid galvu nespēkā,
nenolaid rokas kad ir par grūtu.
Ticēt un cīnīties atliek vien mums.
Bet nenolaist galvu nespēkā.
Kaut gribas paslēpties un dzīvot
nemanāmam,
Bet zini, pienāks tā diena,
Kad kopā mēs būsim divatā.
Tik nenolaist galvu nespēkā,
Un nenolaist rokas, kad ir par grūtu.

Vērtēt šo objektu
(16 balsis)

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt …

Vērtēt šo objektu
(10 balsis)

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

Vērtēt šo objektu
(24 balsis)

Mīļotais cilvēks neaiziet,
tikai pārstāj līdzās būt.

Vērtēt šo objektu
(10 balsis)

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc Tevis sauks.

Vērtēt šo objektu
(13 balsis)

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Vērtēt šo objektu
(8 balsis)

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Vērtēt šo objektu
(5 balsis)

Vai tiešām tik tāls ceļš ir noiets,
Ka reizēm asfalts ir bijis,
Un reizēm akmeņains tas.
Un nemanot jau krustceles klātu,
Ka atliek vien minēt,
Vai taka šī vēl viena ejama būs?
Jo tad paliks tikai domu vijums
Un atmiņas par to, kas ticis dots.

Vērtēt šo objektu
(8 balsis)

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Vērtēt šo objektu
(10 balsis)

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji.
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj Tavu augumiņu.

Vērtēt šo objektu
(18 balsis)

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas …

Vērtēt šo objektu
(19 balsis)

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs…

Uz augšu !